Szűz Mária mint Dávid király tornya

image
qualifiedcontent

"TURRIS DAVIDICA" feliratú parafrázis-metszet, amely a loretói litánia egyik invokációjaként Szűz Máriát mint Dávid tornyát ábrázolja. Ulrich Probst jezsuita szerzetes koncepciója (és valószínűleg Gottfried Bernhard Göz előrajzai) alapján a Klauber testvérek: Joseph Sebastian és Johann Baptist Klauber egy 57 lapból álló sorozatot készítettek Szűz Mária különböző, a litániában elhangzó invokációihoz, megszólításaihoz. A sorozat először 1749-ben jelent meg Franz Xaver Dorn kísérő szövegeivel Lauretanische Litaney… címmel (Johan Baptist Burckhart, Augsburg), de a 18. század második felében, illetve még a 19. század folyamán is számos újabb kiadást, átdolgozást élt meg. A metszeten az Énekek Éneke 4. fejezetének 4. versében olvasható "Dávid tornyának" ábrázolása látható. A sziklás alapon, sarokbástyás erődítményre épült tornyon az említett bibliai vers szerint fényes pajzsok jelennek meg, a torony előtt pedig, díszes kartusban Szűz Mária képmása látható. A képmező alatti felirat szintén bibliai részt jelöl, melyet az újabb fordításokban a Zsoltárok 61. fejezetének 4. versében találunk, s fordítása így hangzik: "Mert te vagy az én menedékem, s erős tornyom az ellenség ellen". A képmező felett a következő felirat: "TURRIS DAVIDICA.". A metszetlap jobb felső sarkában a "36"-os sorszám jelenik meg. A képmező alatt az említett Zsoltárrészlet: "Turris fortitudinis á facie inimici. Ps. 60.". A metszetlap bal alsó sarkában a császári privilégium jelzete: "C. P. S. C. M.". A metszetlap jobb alsó sarkában a kiadó jelzete: "Klauber Cath. Sc. et exc. A.V."

Coloured copperplate engraving depicting the Virgin Mary as a fortress of King David. Illustration to the 4th chapter of the Song of Solomon, "Tower of David". Quote from the 61st chapter of the Book of Psalms: "For You have been my refuge, a tower of strength against the enemy."

Title(s), language
language latin
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject színezett rézmetszet
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Joseph Sebastian Klauber (1700–1768), Johann Baptist Klauber (1712–1787?)
Time and places
spatial reference Augsburg
location of physical object Budapest
temporal reference 1749
Attributes
medium paper
extent 15,4 x 9,9 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2018.208.1.P