Amulettcédulákat, kegytárgyakat tartalmazó breverl jezsuita címeres réz tokban

image

18. századi, övre csatolható vagy nyakba akasztható réz tokban kialakított breverl, vagyis oltalomlevél: olyan hordozható, ereklyékkel, bajelhárító tárgyakkal, amulettcédulákkal kombinált szentképegyüttes, amely a népi vallásosság szerint minden bajtól, betegségtől, veszedelemtől megoltalmazta tulajdonosát. Füllel ellátott, mindkét oldalán vésett díszítésű réz tokban kihajtogatható szentképek között kegytárgyegyüttes látható. A réztok előoldalán jezsuita címer jelenik meg: "IHS" Krisztus-monogram (Loyolai Szent Ignác feloldásában: Iesus Habemus Socium vagy Iesu Humilis Societatis), a H-betű vízszintes szárából kinövő kereszttel, alatta három szöggel. A hátoldalon Krisztus szenvedésének kínzóeszközei (Arma Christi) láthatók: középen "INR" feliratú kereszt, rajta töviskoszorú, lándzsa és izsópszálra erősített szivacs jelenik meg, míg a kereszt mellett vesszőnyaláb, szöges ostor és létra látható. A réztokot kinyitva összehajtogatott papírlapokat látunk, amelyeket kihajtogatva négy rézmetszetet láthatunk, amelyek között középen kegytárgyegyüttest találunk: miniatűr kegyszobrokat, Caravaca-keresztet, ereklyéket, illetve szentek képmásait apró rézlapocskákra nyomva. Az ereklyeegyüttes fölötti metszeten glóbusz köré tekeredő kígyó fölött Jézus töviskoszorúval körbevont, lángoló Szent Szíve, illetve Szűz Mária hét tőrrel átszúrt, lángoló szíve jelenik meg sugárkoszorúban, fölöttük pedig Krisztus Öt Szent Sebe látható, szintén sugárkoszorúban, mellette "IN // RI" felirat. A metszet bal oldalán felirat: "Deus Iesus Mariae Filius". A jobb oldali felirat: "Maria Virgo Mater Iesu". Az ereklyeegyüttes alatt egy Szeplőtelen Szűz Máriát (Maria Immaculata) ábrázoló metszet látható, amelyen a tizenkét csillagú koronát viselő, kezében liliomot tartó Szűz Mária holdsarlón áll, amely alatt az eredendő bűnt jelképező, glóbusz köré tekeredő kígyó jelenik meg. A Szeplőtelen Fogantatás-ábrázolások elterjedt, bűntől és betegségektől oltalmazó motívumok voltak, a pestisjárványok idején számos Immaculata-szobrot állítottak Magyarországon. Az ereklyeegyüttestől balra elhelyezkedő metszeten kettőskeresztben (Caravaca-kereszt) bibliai eredetű áldóimádságok kezdőbetűi olvashatók. A kereszt közepén Pietá kegyszobor képe jelenik meg, a kereszt felső szára körül pedig különböző áldóformulák (pl. Szent Benedek-kereszt) láthatók. A kereszt alsó szára alatt, balra Szent Benedek, jobbra pedig Szent Rókus álló alakja jelenik meg. Az ereklyeeggyüttestől jobbra elhelyezkedő metszet az előző szentkép párdarabja lenne, ugyanis hasonló elrendezésben jelenik meg rajta a kettőskereszt (Caravaca-kereszt), benne a bibliai eredetű áldóimák kezdőbetűivel, a kereszt felső szára körüli egyéb áldóformulák és a kereszt alatt álló alakok. A kettős kereszten azonban más betűk, más ábrázolás, a kereszt körül pedig más áldóformulák és szentek jelennek meg. A kereszt közepén a keresztre feszített Jézus sugárkoszorús alakja látható, a kereszt alatt, jobb oldalon pedig Sárkányölő Szent György alakja jelenik meg. A ragasztás miatt a metszet bal oldala kevésbé látható, hasonló ábrázolásokon a kettőskereszt alsó szára alatt,bal oldalon Szent Mihály arkangyal alakja látható.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject rézmetszet
subject metszet
subject piarista
audience general
Time and places
location of physical object Budapest
temporal reference 18. század
Attributes
medium paper
extent 10 x 5,6 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2020.128.1.P