Tűzoltó-Közlöny 1893.

A Magyar Tűzoltók Szaklapja

Az Országos Tűzoltó-Szövetség Hivatalos Értesítője

text

A magyar tűzoltók szaklapjának XV. évfolyama (1893).

Title(s), language
is part of Tűzoltó-közlöny XV-ik évfolyam
language hungarian
Subject, content, audience
subject tűzoltóság
subject tűzoltó-szövetség
subject közlöny
subject szaklap
subject tűzoltó-testület
Table of contents
Tartalom:
előfizetési felhívás – 1, 19, 209
Az olvasókhoz – 2

Vezércikkek:
Elmélkedés (Bárány Ernő) – 2
József főherceg születésnapjára (Kálmán Géza) – 43
Magyarország tűzoltó-intézménye (Bárány N. Ernő) – 59
Felhívás a IV. orsz. tanfolyam látogatására – 79
Tűzrendészetünk. I-II. S. – 177, 193, 210
Néhány szó a tűzbiztosítás kérdéséhez (Klinda Károly) – 209

Hivatalos rész
Őfensége József főherczeg levele a választmányhoz – 3
Körlevél valamennyi tűzoltó-testülethez – 3
A szövetségi pénztár kimutatása 1892. évi június 26-tól 1893 január 5-ig – 4
Segélyező szövetségi pénztár kimutatása 1892 évről – 4
Választmányi ülés jegyzőkönyve 1891. évi. decz. 6-iki ülésről – 29
Udvarhelyvármegye törv. hat. biz. 1892. decz. 5-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvi kivonata – 31
Meghívó és napirend a szöv. vál. 1893 márczius 12-iki ülésére – 43
Meghívó a segélyező szöv. 1893 márcz. 12-iki vál. ülésére – 44
Meghívó a rangjelzést megállapító értekezletre – 44
Választmányi ülés jegyzőkönyve 1892 június 26-iki ülésről – 44
Alapszabálymegerősítés – 3, 46, 96, 180
Választmányi ülés jegyzőkönyve 1893 január 6-iki ülésről – 60
Választmányi ülés jegyzőkönyve 1893 január 19-iki ülésről – 61
Fejérvármegyei szövetség választmányi ülés jegyzőkönyve 1893 márczius 19-éről – 62
Szövetségi pénztár kimutatása 1893 január 6-tól március 24-ig – 80
Szövetségi pénztár kimutatása 1893 márczius 25-től május 6-ig – 81
Meghívó és napirend a junius 29-iki választmányi ülésre – 95
Választmányi ülés jegyzőkönyve 1893 márczius 26-iki ülésről – 95
Belügyi miniszteri körrendelet a IV. orsz. tanfolyam tárgyában – 115
Belügyi miniszter leirata a szövetséghez a IV. orsz. tanfolyam tárgyában – 115
Belügyi miniszter leirata a szabadkai congressusra utazók menetdíj-kedvezménye tárgyába – 116
Választmányi ülés jegyzőkönyve 1893 május 7-iki ülésről – 116
Választmányi ülés jegyzőkönyve 1893 junius 1-iki ülésről – 117
Figyelmeztetés Fejérvármegye községeinek lakosaihoz – 118
A Szövetség módosított alapszabály-tervezete – 119
A szövetség meghívója a tagtestületekhez a XI-ik országos nagy-gyülésre – 10
A XI-ik orsz. közgyülés napirendje – 10
A szövetség nagygyülései alkalmával rendezendő verseny-gyakorlatok versenyszabályai – 136
A szövetség nagygyülései alkalmával rendezendő kiállítások szabályzata – 136
Szervezeti, egyenruházati ,rangjelzés és felszerelési szabályzat tervezete – 145
Dr. Major Ferencz előterjesztése mentő-csapatok szervezése tárgyában – 147
Lovag Bogyay Zsigmond előterjesztése a kötelező biztosítás behozatala tárgyában – 147
A bács-bodroghvármegyei szövetség 1893 junius 29-én tartott közgyülésének jegyzőkönyve – 156
Választmányi ülés jegyzőkönyve 1893 junius hó 29-iki üléséről – 165
A XI-ik országos közgyülés jegyzőkönyve – 166
A XI-ik országos közgyülés alkalmával rendezett verseny-gyakorlat jury-bizottságának jegyzőkönyve – 168
Sopronvármegyei szövetség ülésének jegyzőkönyve 1893 szeptember 8-ikáról – 180
Azországos szövetség zárszámadása és költségelőirányzata – 181
A fejérvármegyei szövetség elnőkségének véleménye, jelentése a megyei épitészeti szabályrendelet-tervezetére – 195
Az országos szövetség felirata – 211
Belügyminiszteri leirat a hevesmegyei szövetséghez – 212
A veszprémmegyei szövetség közgyűlésének jegyzőkönyve – 212

Általános rész:
Az országos egységes csavar ügye – 5
A salgótarjáni önkéntes tűzoltő-testület fennállásának biztosítására alkotott szabályrendelet – 6
A XI. országos nagygyülés – 20, 97
Egy memorandum – 31
A budapesti népszinház tűzbiztonsága – 46, 64
Az országos szövetség választmányának emlékirata a belügyminiszterhez – 81
A tűzrendészeti szaktanácskozmány – 83
A Hevesvármegyei tűzoltó-testületek szövetsége – 99
A magyar országos szövetség egységes gyakorlati szabályzata – 121
A IV. orsz. szaktanfolyam tárgyainak beosztása – 123
A IV. orsz. szaktanfolyam órarendje – 124
A IV. orsz. szaktanfolyamre jelentkezettek névsora – 148
A IV. orsz szaktanfolyam – 182, 216
Fejérvármegye épitkezési szabályrendelet – 182
Emlékirat a tüzrendészeti viszonyok javítása tárgyában (Szalay Ödön) – 197, 214

Technikai rész: A motorikus erővel hajtott fecskendőkről. Daimler benzin-motoros fecskendője – 8
Állítható mentőkészülés kocsiszerkezeten – 21
Fecskendő lendkerék-hajtással – 22
Sporer Vilmos mentő és riasztó-készüléke – 33
Mc. Collum végnélküli mentő-kötéllétrája – 33
Tűzmentes színház – 34
Troetzer-féle vészvonat – 47
Fecskendő lentkerékkel – 48
Néhány szó a lendkerekes tűzifecskendőhöz – 49
Mentő-csigakészülék – 66
Fecskendő lendkerék hajtással – 66
Sedlmayer Ferencz mentőkészüléke – 84
Tűzálló anyagok és épületszerkezetek tűzpróbája – 85
Tömlőbekötési módozatok – 101 < br> A legújabb gőzfecskendő – 149
Javított tázfecskendő - 149
Az őj mozdonyitható fecskendő – 184
a fővárosi tűzoltóság új gőzfecskendője – 199
Oltó vagy vészvonatokról. I – 218
A Szentpétervári tűzoltókiállításról – 22, 36

Testületek köréből:
Az orsz. szövetség közp. választmányának ülése 1893 január 6-án -10
A torontálvármegyei tűzoltószövetség megalakulása – 13
Adatok az alcsuthi önk. tűzoltó-szakvasz történetéhez – 34
A gyéresi ünk. tűzoltótestület-parancsnok évi jelentése – 35
Az újpesti tűzoltóparancsnok jelentése- 36
Az orsz. szövetség közp. választmány. ülése 1893 febr. 19-én – 49
A gyöngyösi tűzoltófőparancsnok jelentése – 50
A nagykanizsi ünk. t.testület parancsnokságának évi jelentése – 51
A budapesti önk. t.-testület parancsnokságának évi jelentése – 1892. évről – 68
A fejérvármegyei tűzoltó-szövetség közgyülése – 70
A karancsi önk. t.-testület éves jelentése – 71
A pilismaróthi önk. t.-testület fóparancsnokának éves jelentése -71
Az orsz. szöv. közp. vál. ülése 1893 márczius 25-ém – 86
Az orsz. szöv. közp. vál. ülése 1893 május 7-én – 102
A komáromi önk. t.-testület közgyülése – 104
A gyülai önk. t.-testület évi jelentése – 104
A zala-szent-gróthi önk. t.-testület választtmányának évi jelentése – 106
Az újarad-zsigmondházi önk. t.-testület választmányának évi jelentése – 106
A csurgói önk. t.-testület közgyülése – 107
A szilágysomlyói önk. t.-testület közgyülése – 107
A székelyhidi önk. t.-testület parancsnokságának évi jelentése – 125
Az egri önk. t.-testület közgyülése – 126
A zala-egerszegi önk. t.-testület közgyülése – 127
Az örsz. szöv. közp. választmányának ülése 1893 junius 29-én – 150
A bács-bodroghvármegyei t.-szövetség választmányának ülése 1893 junius 18-án – 154
A bács-bodroghvármegyei t.szövetség elnökségének évi jelentése – 154
A debreczeni önk. t.testület közgyűlése – 158
A nagybányai tűzoltóság begyakorlása – 159
Az orsz. szövetség közp. választmányának ülése 1893 augusztus 12-én – 170
A balassagyarmathi önk. t.testület közgyülése – 185
A soroksári önk. t.-testület zászlószentelési ünnepélye – 186
Éremkiosztási ünnepély Salgó-Tarjánban – 187
A pásztói önk. t.testület parancsnokának évi jelentése – 201
A vingai önk. t.testület főparancsnokának jelentése – 203
Tűzoltók ünnepélye – 203
A hevesvérmegyei t.-szövetség meghivója – 220
A hevesvármegyei t.szövetség napirendje – 220

Vegyes:
Világitás tűz nélkül – 15
Gipsz-lapok tűzállósága – 15
Hőtartó-anyag aszbesztből – 24
Szénmegtakarítás gőzkazánoknál – 24
A napi vízfogyasztás Londonban – 24
Lehet-e vízgőzzel tüzet oltani – 38
Az üveg pótlás – 38
Fazsindely impregnálása tűz ellen – 38
Szinházégések statiskája 1892 –ről – 38
A kőszén öngyúlási képességének gyengítése – 55
Tartós óvszer rozsda ellen – 55
Az aluminium az építészetben – 55
Géptisztító szer – 160
Vizvezető csövek kitisztitása – 160
Gyujtó papirosból – 160
Új olajmáz – 161
Égési sebek kezelése – 205
Az összecsapható vászonvedrek – 205
Rozsdásodás ellen – 205
Az asphalt megbizhatósága nedves időben – 205
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Budapesti Önkéntes Tűzoltó-Testület
publisher A Budapesti Önkéntes Tűzoltó-Testület
contributor Harangi Ferencz
Lewish Jenő
Nagy János
Ewald Gusztáv
Kádár Gusztáv
Hevesi Zsigmon
Richter Ágost
Szalay Ödön
Klinda Károly
Kálmán Géza
Bárány N. Ernő (főszerkesztő)
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Budapest
spatial reference Udvarhely
spatial reference Fejér megye
spatial reference bács-bodroghvármegye
spatial reference Sopron
spatial reference Veszprém megye
spatial reference Salgótarján
spatial reference Heves megye
spatial reference Szentpétervár
spatial reference Gyéres
spatial reference Újpest
spatial reference Nagykanizsa
spatial reference Karancs
spatial reference Pilismaróth
spatial reference Komárom
spatial reference Gyula
spatial reference Zala-szent-gróth
spatial reference Újarad-zsigmonháza
spatial reference Csurgó
spatial reference Szilágysomlyó
spatial reference Székelyhíd
spatial reference Eger
spatial reference Zalaegerszeg
spatial reference Debrecen
spatial reference Nagybánya
spatial reference Balassagyarmat
spatial reference Soroksár
spatial reference Pásztó
location of physical object Budapest
date 1893-01-01
issued 1893-01-10
temporal reference 1893
temporal reference 19. század
temporal reference XIX. század
temporal reference XIX. század vége
Attributes
medium paper
extent 209 p.
format PDF
Legal information
rightsholder Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
rightsholder Tűzoltó Múzeum
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
source Tűzoltó Múzeum
registration number 3333