Tűzoltó-Közlöny 1891.

A Magyar Tűzoltók Szaklapja

text

Az országos Tűzoltó-Szövetség Hivatalos Értesítője 1891. évre.

Official Bulletin of the National Firefighters' Association in 1891.

Title(s), language
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject Tűzoltóság
subject Katasztrófavédelem
subject Periodika
subject Szaklap
Table of contents
TARTALOM.
Vezércíkkek:
Cziráky Béla gróf I, 2,-3.
A soproni X. orsz. tűzoltó-kongresszus és a tűzoltó-szerek nemzetközi kiállítása. Bárány N. Ernő 17,-18.
A budapesti önkéntes tűzoltó-testület parancsnokságának évi jelentése 1890.évről 33,34,35,-36.
Egylet vagy testület ? I. Bárány: N. Ernő 49,-50.
Egylet vagy testület ? II. Bárány N. Ernő. 73,- 74.
Krenedics Ferenc 95, 96,- 97.
Nagy munka. Bárány N. Ernő 117,-118.
Visszapillantás a soproni napokra, a kritika szemüvegén át Reményi S. 133,-134.
A magyarországi tűzoltó-szövetség közp. választmányának legsürgősebb feladatai a közel jövőre való tekintettel I.Bárány N.Ernő153,-154.
Fenti címmel II. közlemény. Bárány N. Ernő 167,-168.
Fenti címmel III. közlemény. Bárány N. Ernő 179,-180.
Hivatalos rész.
Ö csász, és apostoli kir. Felsége adományai különböző kőzségek tűz károsultjainak és több. önkéntes tűzoltó-testületnek-3.
Alapszabály megerősítések-3.
Fejérvármegye alispánjának hivatalos intézkedése tűzrendészeti ügyekben-18.
Felhívás a tűzoltó-szerek kiállítása ügyében a Sopronban aug hóban tartandó közgyűlés alkalmából-18.
Figyelmeztetés a szövetséget érdeklő levelek és pénz küldeményeket illetöen-36.
Walser Ferenc gépgyáros alapítványi levele mellyel az orsz.segély alapnak 500 forintot adományoz-36.
Meghívó az osztrák tűzoltó-szövetség V.közgyűlésére-36.
Kimutatás az orsz. t. O. szöv. tagdíj-hátralékairól 36,37,-38.
Meghívó az 1891. évi május 24.központi választmányi ülésre a napi renddel-50.
_ Gróf Szapáry belügyi miniszter leirata, mellyel a X.országos közgyűlés és t.o.szer kiállítás céljaira 500 forintot engedélyez-50.
Belügyi miniszteri leirat, mellyel l az orsz. t.o. szövetségnek 2000.forint államsegély kiutaltatík 50,-51.
Hivatalos óvás az ö.t.testületekhez Tiller Mór és testvére cégénél egyenruhák megrendelése tárgyában-51.
A fejér vármegyei tűzoltó-szövetség meghívója a Székesfehérvárott 1891.május 10.tartandó választmányi ülésre a napirenddel-51.
Budapest fővárosi önkéntes tűzoltó-testület szolgálati viszonyai 189I. év I. negyedben-51.
A budapesti önkéntes tűzoltó-testület parancsnokságának felhívása az országos tűzoltó-szaktanfolyam" látogatására 74,-75.
A magyar orsz. t. o. szövetség meghívója az 1891.június 29. tartandó központi választmányi ülésre napirenddel-75.
Az országos tűzoltó-segélyalap meghívója 1891.június 28.tartandó választmányi ülésre napirenddel 75,-76.
A soproni közgyűlés rendező-bizottság felhívása az ünneppi tárgy sorozattal az augusztus hóban tartandó X.országos közgyűlésre 76,-77.
Pályázat. A budapesti önk tűzoltó-testület által kiírva, tűzoltói szakmüvekre-77.
Az osztrák tűzoltó-szövetség által Teplicében tartandó V. országos közgyűlésre szóló felhívás 77,-78.
Kimutatás az orsz szöv. pénztára állásáról 1891. január 6.-tól május 23.-ig-78.
Belügyminiszteri leirat budapesti önk tűzoltótestület által rendezendő országos tűzoltó szaktanfolyam hoz miniszteri biztosul Bulyovszky Aladár miniszteri titkár kűldetik ki-97.
Jegyzőkönyv magyar orsz tűzoltó-szövetség központi választmánya által 1891. május 24. tartott ülésről 97, 98,- 99.
Belügvminiszteri körrendelet a törvényhatóságokhoz a budapesti önk. tűzoltó-testület által rendezendő országos tűzoltó szaktanfolyam érdekében-99.
A fejér vármegyei tűzoltó-szövetség meghívója a Mórott 1891.július 26.tartandó választmányi ülésre napirenddel 99,-100.
Belügyminiszteri körrendelet a tőrvényhatóságokhoz a tűzoltótestületekről ősszeállítandó statisztikai kimutatás érdekében-100.
A magyar országos tűzoltó-szövetség elnökségének értesítő kőrlevele- a X. országos közgyűlés tárgyában-118.
A Sopronban 1891. évi augusztus hó 15·én tartandó X.országos tűzoltó-közgyűlés napirendje-118.
Az országos tűzoltó-segélyalap elnökségének meghívója a Sopronban I891. augusztus 14.megtartandó rendkívüli közgyűlésére-119.
Jegyzőkönyv a Fejérvárm. tűzoltó-szövetkezet választmánya által Móron 1891.július 26.megtartott ülésről 119,-120.
Ö Felsége pénzbeli adományai és alapszabály-megerősítések- 120.
Belügyminiszteri leirat, mely szerint Ö Felsége sajnálatát fejezte ki afelett hogy a soproni X.országos tűzoltó-közgyűlésen és kiállításon meg nem jelenhet-134.
Szöv. elnökségi figyelmeztetés a szolgálati érmek tárgyában felküldendő kimutatást illetöleg-134.
Őfelsége pénzbeli adományai az önkéntes tűzoltó-testületeknek -135.
Kimutatás az orsz tűzoltó-szövetkezet tagdíj hátralékairól 135,136,-137.
Közgyűlési jegyzőkönyv a Sopronban 1891.augusztus 15.megtartott X.országos szövetkezeti közgyűlésről 155,-156.
Ö Felsége adományai és alapszabály megerősítések -156.
Meghívó és napirend az orsz.tűzoltó-szövetkezet központiválasztmánya általBudapesten 1891.december 6.tartandó ülésre-168.
Meghívó és napirend az országos tűzoltó-segélyalap igazg választmánya által 1891. dec. 6-án tartandó választmányi ülésre- 168.
Jegyzőkönyv a Sopronban 1891.augusztus 14.tartott orsz .tűzoltó segélyalap közgyűléséről 168,-169.
Jegyzőkönyv a Geittner és Rausch gyárban 1891.november 2.Hódság Bács megyei nagyközség részére szállított kocsi fecskendő szakértői vizsgálata tárgyában-169.
Kispest község előljáróságának köszönő irata a budapesti önk t.o.testület parancsnokságához november 8.tűzvész Hérmán önk.oszt.par.vezénylete alatt kivonult segélyért-170.
A trieszti általános biztositó túrsaság átirata,mellyel a Gregerson G.fatelepén 1891.október 4.volt tűzeset alkalmából a budapesti önkéntes tűzoltó-testület által szolgáltatott segélyért 100 forintot küld-170.
Ö Felsége adományai és alapszabály megerősítések-170.
Kimutatás az orsz. tűzoltó-szövetkezet tagdíj hátralékairól 170, 171,- 172.
Jegyzőkönyv a Sopronban 1891.augusztus 14. megtartott központi választmányi ülésről 180,181,-182.
Kammermayer Károly főv. polgármester levele a budapesti önk tűzoltó-testület 8000 őrsége alkalmából-182.
Geittner és Rausch gyár tulajdonosának levele a budapesti önk.tűzoltó-testület 8000.őrsége alkalmára midőn egyúttal 100 forinttal a testület alapító tagjai sorába lép-182.
A kassai magyar királyi gazdasági tanintézet köszönő levele a kassai önkéntes tüzoltó-testülethez,az intézet majorjában 1891.november 8.történt tűzeset alkalmából nyújtott segélyért-182.
Általános rész.
Az orsz. tűzoltó-segélyalap közgyűlése Budapesten1891. január 4.3,-4.
A falusi tűzoltás és a tanitó (Egy lelkész) 4,-5.
A fejérvármegyei tűzoltó-szövetség bálja Fejérvárott. 1891.január 24.mely alkalommal Cziráky Béla gróftól elbucsuzott-5.
Nyíregyháza rendezett tanácsú város szabály rendelete a városi tűzoltóság szervezéséről 5,6,-7.
Tűzoltói reorganizácíó 19,20,-21.
Nyíregyháza rendezett tanácsú város szabályrendelete a városi tűzoltóság szervezéséről (Vége) 21,22,23-24.
Tűzoltói reorganizáció- 39.
Martinengó Nándor (félévszázados jubileúma alkalmából) 52,53,-54.
Walser Ferencz ünnepe (a 10000.fecskendő elkészülése alkalmából)54,-55.
A londoni tűzoltó-brigade évi jelentése 55, -56.
Épületek tűzbiztonsága- 56.
Szabályrendelet Fejérvármegye területén létező tűzoltó-testületek felügyelete és a községi tűzrendészet ellenörzéséről-57.
A pályázat eredménye (a budapesti önk.tűzoltó testület által szakművekre kiirt pályázatokról) 78,79,80,-81.
Az egri önkéntes tűzoltók ünnepe- 81.
A tanitóképezdékben alkalmazandó tűzoltó-szaktan kérdéséhez 81,-82.
A magyar országos tűzoltó-szövetség alapszabályai (Módositási tervezet) 101,- 102.
A közp választmány ülése 1891 június 29. 102,103,104,-105.
Megadóztatott őnk. tűzoltó testület(Reményi főparancsnok)-120.
A magyarországi tűzoltó szövetség Sopronban tartott X.nagy gyűlése 138,-139.
A Il-ik orsz. tűzoltó-szaktanfolyam 139, 140,- 141.
A Zala vármegyei tűzoltó-szövetség köréből 141,-142.
Részlet: »A tüz és annak oltása- és .A csővezetés pálya nyertes műből 142,143,158,-159.
»Nincs többé vízhiány!”(Közli Fándly József székelyhídi önk tűzoltó alparancsnok) 157,-158.
A Roth-féle tömlőkapcsolók 159,-160.
A budapesti önkéntes tűzoltó testület „szolgálati szabály rendelete”173,174,185,186,187,188,-189.
Mentő egyesűletek a tűzoltó testületek körében ( Dr Major Ferenc ,Székesfehérvár) 182,-183.
Az orsz tűzoltó-szöv. közp választmányának ülése 1891. dec. 6. 183, -184.
Az orsz. tűzoltó segélyalap választmányának ülése 1891. december 6.-184.
Testületek köréből.
A rákospalotai önk tűzoltó testület tiszti választó közgyűlése ennek emlékére tartott ünnepély 7,-8.
A csáktornyai önk tűzoltó-testület közgyűlése 8,-9.
A csurgói őnk. tűzoltó testület közgyűlése 9,-10.
A pásztói önk. tűzoltó testület közgyűlési jelentése 10,11,-12.
A budapesti önk. tűzoltó testület rendkívüli közgyűlése-25.
Az Alcsúti önk. tűzoltó-szakasz évi jelentése 1890-ről-25.
Az Újpesti önk. t.-testület parancsnokának jelentése 1890. évről 25, -26.
A gödöllői önk. tűzoltó-testület közgyűlése 26,-27.
A Somogy-Nagybajom önk tűzoltó testület közgyülése-27.
A gyulai ö.t.testület főparancsnokának jelentése a közgyűléshez 40,-41.
A Mosony szentjánosi önk. tűzoltó-testület közgyűlése-41.
A bajai önk. tűzoltó testület közgyűlése-41.
A zentai önk. tűzoltó parancsnokság jelentése 42,-43.
A fővárosi önk, tűzoltó testület közgyűlése 57,-58.
A kiskomáromi önk tűzoltó testület közgyűlése 58,-59.
A zalalövői önk tűzoltó testület közgyűlése-59.
A Lugosi önk tűzoltó testület főparancsnokának jelentése 1890 évről 59,-60.
A szécsényi önk. tűzoltó- testület évi közgyűlése 60,-61.
A szolnoki önk. tűzoltó testület alakuló közgyűlése 61,-62.
A szepesbélai kötelezett tűzoltó testület évi jelentése-62.
A zalaegerszegi önk. tűzoltó testület közgyűlése 62,-63.
A mosonhalászi önk tűzoltó testület közgyűlése 63,-64.
A győri önk. tűzoltó testület közgyűlése 82,-83.
A zalaszentgróti önk tűzoltó testület főparancsnokának évi jelentése 83,-84.
A sárospataki önk. tűzoltó-testület évi jelentése 84,- 85.
A debreceni önk. tűzoltó-testület közgyűlése 85,-86.
József főherceg Egerben 105,-106.
A gyulai önk tűzoltó testület ünnepélye 106,-107.
A székelyhídi önk tűzoltó testület parancsnokságának 1891 évi jelentése 120,121,122,143,-144.
A Csákvári önkéntes tűzoltó testület közgyűlése-122.
Figyelmeztetés és kérelem a tagdíj-hátralékok ügyében az országos tűzoltó szövetségtől 122,123,124,-125.
A Il-ik orsz. tűzoltó-szaktanfolyam elméleti és gyakorlati része és tanórái és tanerők beosztásai 126,-127.
A csáktornyai tűzoltó-testület mászóházának felavatása-114.
Tűzoltó ünnepély Nezsideren 144,-145.
Tűzoltó zászlószentelés Tallóson-145.
A brassói önk. tűzoltó- testület közgyűlése 160,-161.
A fővárosi önk. tűzoltó testület 8000.éjjeli őrsége 189,-190.
Hírek:
12, 13, 27, 28, 43, 44, 64, 65, 66, 86, 87, 107, 108,109, 145, 146,161,162,174,175,190,191,-192.
Irodalom.
Tűzoltói útmutatások községi hatóságok, elöljárók, jegyzők és tűzoltók számára. (Írta Breuer Sz.)-110.
Emléklap a gyulai önk. tűzoltó testület éremosztási ünnepélyéről-110.
Ünnepi lapok.A Sopronban 1891 augusztus 14-17 tartott X.országos közgyűlés alkalmából.(Szerk. Dr Gaár Vilmos) 192,-193.
,A tűz és annak oltása- és a csővezetés- pályanyertes mű.' (Írta Dr Szily József)-145.
Tűzesetek:
Budapesten 1891 január 31.a Michel-féle építő asztalos gyár égése-13.
Raktártűz a Debreceni István malomban 1891 június 8.88,-89
Debreceni »István« -gőzmalom raktárának égése 1891 június 8. 109,-110.
A Gregersen - Guilbrand - féle ácstelep és fa raktárak égése 1891.október 4.147.
Vegyesek.
Felhívás Weinmann Béla malmi tűzoltó főparancsnok síremlékére való adakozásra-28.
Új tűzmentesitő folyadék. -- Melegtől óvó burkolatok. – Tűzálló tető és fal vakolás 65,-67.
Tűzpróba Monier-féle gipszpallókkal. -- A petróleum finomításánál vissza maradt salaknak lokomotívok fűtésére való felhasználása-90.
A villámhárítóknak a gáz- és vízvezetékekhez való csatolása. – A telefon veszélyessége viharban-Gépészek tisztítása-Öngyulladás-Házi villanyos berendezések-Égési sebek 110,-111.
Tűzoltás gőzzel. - Új mozdony-fűtőanyag-128.
Daimler-féle gáz- és petróleum motor. - Tűzmentes építési anyag. -Az elektromos vezeték tűzveszélyessége ._-Elektromos világitó-berendezések tűzbiztonsága ügyében. - Az új német elektromossági törvény. - Az azbesztről-193.
Nyílt tér.
A simmeringi gép- és vagon gyár részvény társaság önkéntes tűzoltó testület levele Thursfield V.E mérnök gyárosnak Bécsben-111.
Versenytárgyalási hirdetmény Szabadka városa tűzoltói távírdahálózatának kiegészítése iránt 111,-112.
A berettyóújfalui önkéntes tűzoltó testület nyilatkozata az 1891július 10.tűzeset alkalmából a „Szabadság”című Nagyváradi napilap cikkére 147,-148.
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Bárány N.Ernő Felelős Szerkesztő
publisher Budapesti Önkéntes Tűzoltó-Testület
contributor Dr Gaár Vilmos
Breuer Szilárd
Dr Major Ferenc
Fándly József
Egy Lelkész
Bárány N Ernő
Time and places
place of publishing Budapest 1891.Január 31.
spatial reference Sopron
spatial reference Budapest
spatial reference Magyarország
spatial reference Ausztria
spatial reference Mór
spatial reference Bács megye
spatial reference Teplice
spatial reference Trieszt
spatial reference Kassa
spatial reference London
spatial reference Nyíregyháza
spatial reference Székesfehérvár
spatial reference Kiskomárom
spatial reference Fejér vármegye
spatial reference Eger
spatial reference Zala vármegye
spatial reference Rákospalota
spatial reference Csáktornya
spatial reference Csurgó
spatial reference Pásztó
spatial reference Alcsút
spatial reference Újpest
spatial reference Gödöllö
spatial reference Somogy-Nagybajom
spatial reference Gyula
spatial reference Mosonyszentjános
spatial reference Baja
spatial reference Zenta
spatial reference Zalalövő
spatial reference Lugos
spatial reference Szécsény
spatial reference Szolnok
spatial reference Szepes
spatial reference Zalaegerszeg
spatial reference Mosonhalászi
spatial reference Győr
spatial reference Zalaszentgrót
spatial reference Sárospatak
spatial reference Debrecen
spatial reference Székelyhíd
spatial reference Nezsider
spatial reference Tallós
spatial reference Malmi
spatial reference Bécs
spatial reference Berettyoújfalu
spatial reference Szabadka
spatial reference Heves
spatial reference Lovasberény
spatial reference Balassagyarmat
location of physical object Budapest
temporal reference XIX.Század vége
Attributes
medium paper
extent 198.p.
format PDF
Legal information
rightsholder Katasztrófavédelem Központi Muzeuma
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Katasztrófavédelem Központi Muzeuma
registration number 1878