Tűzoltó-Közlöny 1896.

A Magyar Tűzoltók Szaklapja

text

A Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség Hivatalos Értesítője. 1896 1-12. XVIII. évfolyam

Title(s), language
is part of A Magyar Tűzoltók Szaklapja. XVIII. évfolyam
language hungarian
Subject, content, audience
subject tűzoltóság
subject tűzrendészet
subject periodika
subject szaklap
subject értesítő
subject tűzvédelem
subject katasztrófavédelem
Table of contents
Tartalomjegyzék

Hivatalos rész

Magyar országos tűzoltó-testületek szövetsége. Felhívás – 1
Kimutatás a magy. orsz. tűzoltó-testületek segélyező szöv. pénztárának állásáról 1985-ik évben – 2
Kimutatások – 17
Ezredéves orsz. kiállítási orsz. bizottság – 17
Jegyzőkönyv a sopron-vármegyei testületek szöv. vál. üléséről 1895. decz. 8-ról – 17
Jegyzőkönyv a magy. orsz. t.-szöv. közp. vál. 1896. jan. 26-iki üléséről – 35
Titkári jelentés az 1896. január 6-tól márczius 29-ig terjedő időszakról – 53
Meghívó és körlevél az összes tűzoltó-testületekhez – 66
Az 1896. év augusztus 15-én tartott versenyek rendje, feltételei, a szerek leírása – 68
A veszprém-vármegyei tűzoltó szöv. meghívója a június 29-iki közgyűlésre – 70
Az országos tűzoltó-szövetség meghívója és napirendje az 1896. évi aug. 15-17-iki közgyűlésre – 81
Körlevél az összes tűzoltó-testületekhez a nagy-gyűlésre vonatkozólag – 81
Az 1896. évi augusztus 14-18. napjain tartott nagygyűlés sorrendje – 83
Jegyzőkönyv a fejérvármegyei tűzoltó-szöv. vál. 1896. junius 28-n tartott üléséről – 85
A magyar orsz. tűzoltó-szöv alapszabályai – 86
Budapest székesfőv. fópolgármesterének levele a szöv. elnökéhez – 98
Jegyzőkönyv a magy. országos. szöv. vál. 1896. márcz. 29-iki üléséről – 98
Jegyzőkönyv a veszprém-várm. szöv. 1896. junius 28-iki évi rendes közgyűléséről – 99
Jegyzőkönyv a m. orsz. tűzoltó-szöv. 1896. július 6-án tartott üléséről – 114
Jegyzőkönyv a sopron-vármegyei szöv. vál. 1896. április 26-án tartott üléséről – 115
Jegyzőkönyv a sopron-vármegyei szöv. vál. 1896. június 20-án tartott üléséről – 116
A veszprém-vármegyei szöv. elnökségének évi jelentése – 161
A torontál-vármegyei szöv. jelentése – 162
Jegyzőkönyv a sopron-várm. szöv. vál. 1896. október 10-iki üléséről – 176
Jegyzőkönyv a sopron-várm. szöv. vál. 1896. október 3-iki üléséről – 177
Jegyzőkönyv az orsz. szöv. vál. 1896. aug. 14-iki üléséről – 187
Jegyzőkönyv a magy. orsz. tűzoltó-testületek segélyező szöv. 1896 aug. 16-iki közgyűléséről – 188
Jegyzőkönyv a m. orsz. tűzoltó-szövetség 1896 aug. 17-én tartott XIII. nagygyüléséről – 189
Jegyzőkönyv az 1896. aug. 17-én tartott országos választmányi ülésről – 192
Jegyzőkönyv a m. orsz. tűzoltó-testületek segélyező szöv. 1896. decz. 13-iki igazgató vál. üléséről – 193
Sorecz József oszt. par. és társai székesfehérvári tűzoltók ügyében intézett elnökségi irat a megyei szöv. elnökségéhez – 196

Általános rész

A szertár rendbetételének ellenőrzése (M. G. F.) – 5
Sárosvármegye tűzrendészeti szabályrendelete – 6, 20, 35
Tűzrendészetünkhöz (Christe Lorand) – 19
Sárosvármegyei tűzoltóság szervezeti és szolgálati utasítása – 36, 54, 70, 126, 146, 164
A kiállítás-mintaszertár – 100
Az orsz. tűzoltó-kongresszus – 118, 138
Az ezredévi tűzoltó-versenyek utóhangjai:
I. A székesfejérvári testület felszólamlása – 162
II. A szarvasi testület felszólamlása – 163

Technikai rész
Grether benzin-motor fecskendőj. Ábrával (K.) – 8
Millenium töltőkapocs. 2 ábrával – 9
A házak tűzmentessége. (G. M.) – 21
Alcsuth tűzbiztonsági állapota. Térképpel. (Dorner Béla) – 22
Az alcsuthi tűzoltó-szakasz működési köre. Térképpel. (Dorner Béla) – 37
Tanulmányok:
Légsúlymérő – 38
Úszóképesség – 39
A levegő vegyielemzése – 56
A víz – 71
A monometer – 89
A vacoummeter – 90
A víz tulajdonságai:
Általános elvek – 90
A víz folyása a csövekben – 102
Ruganyosság és összenyomhatóság – 127
A kisvárosíi tűzoltóság készenléte (reményi Samu) – 127, 149
A vízszerzésről (Putsck Tóbiás) – 147
Tűz a szegedi kendergyárban – 150
Kötelező állami tűzkárbiztosítás (ifj. Kádár Henrik) – 165
Légzőkészülékek:
I. Stude és Runge-féle mentősisak. Ábrával. – 178, 179
II. Stolz-féle füstálarcz. Ábrával – 197
III. Muller-féle füstfőkötő. Ábrával – 197
IV. Magirus-féle füstsisak. Ábrával – 197
V. Lukáts féle füstsisak. Ábrával – 198

Testületek köréből

Értekezlet az ezredévi ünnepélyek tárgyában – 10
A csáktornyai testület közgyűlése – 12
Az orsz. t.-szöv. közp. vál. ülése 1896. jan. 6-án – 24, 40
Udvarhely-várm. kötelezett tűzoltók szaktanfolyama – 25
Az alcsuthi tűzoltó-szakasz évi jelentése 1895-ről – 25
A siófoki önk. testület közgyűlése – 28
A gyöngyösi önk. testület főparancsnokságának évi jelentése 1895-ről – 43
Felsőcsallóközi járás tűzfelügyelőjének jelentése 1985-ről – 45
Az orsz. szöv. közp. vál. ülése 1896. márcz. 29-én – 56
A csurgói önk. testület előterjesztése a főszolgabírói hivatal-hoz szaktanfolyam nyitása iránt – 59
A csurgói önk. testület által rendezett tanfolyam tanterve – 60
A csurgói önk. testület közgyűlése – 60
A mezőkövesdi önk. tűzoltó-testület közgyűlése – 72
A debreceni önk. testület közgyűlése – 74
A beodrai önk. testület közgyűlése – 75
Az ujpesti tűzoltó-parancsnok jelentése – 75
A zala-egerszegi önkéntes testület közgyűlése – 91
A tokaji önk. testület parancsonokságának évi jelentése – 92, 106
Az orsz. szöv. közp. vál. 1896. június 6-iki üléséről – 104
A szabadkai önk testület közgyűlése – 105
A csánigi tűzoltóság közgyűlése – 107
Az edeházi tűzoltó-testület közgyűlése – 108
A gyöngyösi testület zászlószentelési ünnepélye – 108
Az orsz. szöv. közp. vál. 1896. aug. 14-iki üléséről – 129
A kassai testület közgyűlése – 129
A nagykanizsai testület közgyűlése – 130, 153
A székelyhidi önk. testület parancsnokságának évi jelentése 1895-ről – 151
A szombathelyi önk. testület közgyűlése – 166
A bácsvármegyei tűzoltó-szöv. választmányi ülése és közgyűlése 1896. nov. 7-8-án – 179
A soroksári önk. testület 1895. évi jelentéséből – 180
Az ó-kanizsai önk. testület közgyűlése – 181
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Kálmán Géza (felelős szerkesztő), Bárány N. Ernő (főszerkesztő)
publisher A Budapesti Önkéntes Tűzoltó-Testület.
contributor ifj. Kádár Henrik, Putsck Tóbiás, Reményi Samu, Dorner Béla, Christe Lorand
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Budapest
spatial reference Szeged
spatial reference Veszprém-vármegye
spatial reference Sopron-vármegye
spatial reference Torontál-vármegye
spatial reference Székesfehérvár
spatial reference Fejér-vármegye
spatial reference Alcsuth
spatial reference Csáktornya
spatial reference Udvarhely-vármegye
spatial reference Siófok
spatial reference Gyöngyös
spatial reference Felsőcsallóköz
spatial reference Csákvár
spatial reference Csurgó
spatial reference Mezőkövesd
spatial reference Debrecen
spatial reference Beodra
spatial reference Újpest
spatial reference Zalaegerszeg
spatial reference Tokaj
spatial reference Szabadka
spatial reference Csánig
spatial reference Edeháza
spatial reference Kassa
spatial reference Nagykanizsa
spatial reference Székelyhíd
spatial reference Bácsvármegye
spatial reference Soroksár
spatial reference Szombathely
spatial reference Ó-kanizsa
location of physical object Budapest
date 1896-01-31
temporal reference XIX. század véde
Attributes
medium paper
extent 200 p.
format PDF
Legal information
rightsholder Tűzoltó Múzeum
rightsholder Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Tűzoltó Múzeum
source Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
registration number 3344