Tűzoltó-Közlöny 1894.

A Magyar Tűzoltók Szaklapja

Az Országos Tűzoltó-Szövetség Hivatalos Értesítője

text

A magyar tűzoltók szaklapja 1894-ből.

Official Bulletin of the National Firefighters' Association from 1894.

Title(s), language
is part of Tűzoltó-Közlöny XVI. évfolyam
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject tűzoltóság
subject katasztrófavédelem
subject periodika
subject közlöny
Table of contents
TARTALOM

Hivatalos rész:

A fejérvármegyei szöv. felirata József főherczeghez – 3
József főherczeg levele az orsz. szöv. választmányához – 13
Meghívó az orsz. szöv. márcz. 4-iki ülésére – 13
Kimutatások – 14, 31, 32, 46, 62, 91, 121, 132
Felhívás a tagtestületekhez – 29
Körlevél a választmány tagjaihoz – 29
Belügyminiszeri leirat a módosított alapszabályokra vonatkozólag – 29
Jegyzőkönyv az orsz. szöv. vál. 1893. aug. 12-iki üléséről – 30
Felhívás a segélyező szövetségbe való belépésre – 32
Alapszabály jóváhagyások – 33, 47, 63, 93, 133
Titkár jelentése az elnökség működéséről – 45, 61, 131
Jegyzőkönyv a sopronmegyei szöv. vál. febr. 18-iki üléséről – 47, 63
Körirat a fejérvármegyei szöv. elnökségétől – 64
Az ezredéves kiállítás elnökségének átirata a vál. elnökségéhez – 91
Meghívó az orsz. szöv. vál. szept. 8-iki ülésére – 107
Jegyzőkönyv a sopronvármegyei szöv. vál. jun. 30-iki üléséről – 107
Jegyzőköny a sopronvármegyei szöv. jul. 1-iki körgyűléséről – 108
Czermak R. osztr. szöv. elnök köszönőlevele a választmányhoz – 119
Jegyzőkönyv az orsz. szöv. márcz. 4-én tartott üléséről – 119
Meghívó a bács-bodroghmegyei szöv. okt. 22-iki ülésére – 133
A zalavármegyei tűzoltó szöv. közgyűlésének jegyzőkönyve – 143
A sopronvármegyei tűzoltó szöv. választmányának körgyűlése – 145
A veszprémvármegyei tűzoltó szöv. közgyűlésének jegyzőkönyve – 155

Általános rész:

Bács-bodroghvármegye tűzrendészei szabályrendelete – 4, 18
Az orsz. t. szöv. alapszab. tervezete (I-III) – 14
Veszprémvármegye tűzrendészeti szabályrendelete – 33, 48, 65, 80
Tüzek helyszíni rajz felvételei V. – 48
Szervezés és rangjelzés. Egy tűzoltó – 64
Szervezés és rangjelzés. (Ó. T.) – 77
A falvak tűzvédelme érdekében (Harangi F.) . 78
Fejérvármegye alispánjának évi jelentéséből – 78
Hevesvármegyei szöv. alapszabályai – 79, 95, 109
A verseny-gyakorlatokról. (S.) – 93
A vízszerzés kérdéséhez (Harangi F.) – 95
A tűzrendészeti törvény. (M. J.) – 108
A VIII. közegészségügyi kongresszusról – 122
Az életmentés ügyének megoldása a tűzoltó testületek által. (Dr. Major Ferencz) – 145
A tűzrendészet a parlamentben – 146
Miniszteri rendeletek – 156

Technikai rész:
A vészvonatokról (3 ábrával) (K.) – 6
Téli tűz a provincziában (Harangi F.) – 20
A villámhárítókról – 20
Kivonat a salgótarjáni ö. t. t. tűzesetek könyvéből (2 ábrával) – 21
Petroleum-motor fecskendő (1 ábrával) (K.) – 34
Vízkiosztó hengerpad (2 ábrával) (Harangi F.) – 35
Magirus forgatható toló-létrája (7 ábrával) (K.) – 50
Nád és szalmatető tűzek (F. R.) – 52
Villanyos motor fecskendő (1 ábrával) (K.) - 66
Figyelő szolgálat a tűzhelyen (P. Ch.) – 67
A gyakorlatokról (A. V. K.) – 80
Házi állatok mentése tűz esetén (R. F. Z.) – 81
Színházi építészetünk – 82
Jelentés Veszprémben volt tűzesetről (1 ábrával) – 83
A fecskendő és annak készenlétben tartása (K.) – 96
A Wolfner-gyár égése (1 rajzzal) (Christe Lóránd) – 97
Tarlóégés mozdony által. (Harangi F.) – 110
A tömlő kezelése és javítása (K.) – 111
Egy új oltóvonat (2 ábrával) (K.) – 123
Az égési sebekről – 134
Önmentő készülék (3 ábrával) (B. – K.) – 135
Egyetemes szoporka (1 ábrával) (D. – F.) – 136
Téli feladatok (K.) – 149
Az alcsuthi vas mászótorony (K.) – 160
Esővíz gyűjtése tűzoltás czéljából (K.) – 161

Testületek köréből:

Az alcsuthi tűzoltó-szakasz évi jelentése 1893-ról – 21
A csáktornyai tűzoltó-testület közgyűlése – 22
A mezőkövesdi önk. tűzoltó-testület közgyűlése – 23
A budapesti önk. tűzoltó-testület parancsnokságának évi jelentése 1893-ról – 36
A nagykanizsai önk. tűzoltó-testület közgyűlése – 39
A fityeházai önk. tűzoltótestület közgyűlése – 40
Az orsz. szöv. választmányának ülése márcz. 4-én – 53, 67
A bajai önk. t. t. közgyűlése – 54
A csurgói önk. t. t. közgyűlése – 69
Az egri önk. t. t. közgyűlése – 70
A győr-szt.-mártoni önk. t. t. főparancsnoksának évi jelentése 1893-ról – 71
A fejérmegyei tűzoltó-szöv. gyűlése Sárbogárdon – 83
Az aradi önk. tűzoltó ker. par. évi jelentése – 84
A zalaegerszghi önk. t. t. közgyűlése – 85
A kismartoni ö. t. t. közgyűlése – 86
Kivonat az oroszlámosi testület jegyzőkönyvéből – 100
A székelyhídi ö. t. t. par. évi jelentése 1893-ról – 100
A nagybányai ö. t. t. 4000-ik őrsége – 102
A fiumei ö. t. t. közgyűlése – 112
A margitai ö. t. t. évi jelentéséből – 112
Az orsz. szöv. választmányának ülése szept. 8-án – 124
25 éves jubileum (Temesvár gyárváros) – 126
Zalamegyei szöv. közgyűlése – 150
A bácsmegyei tűzoltó szöv. közgyűlése – 136
A bácsmegyei tűzoltó szöv. közgyűlése – 150
A bácsmegyei szöv. vál. ülése – 163
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator A Budapesti Önkéntes Tűzoltó-Testület
publisher A Budapesti Önkéntes Tűzoltó-testület
contributor Harangi F., Dr. Major Ferencz, Kálmán Géza, Bárány N. Ernő
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Budapest
spatial reference Alcsút
spatial reference Csáktornya
spatial reference Mezőkövesd
spatial reference Nagykanizsa
spatial reference Fityeháza
spatial reference Baja
spatial reference Csurgó
spatial reference Eger
spatial reference Győr-Szent-Márton
spatial reference Fejér megye
spatial reference Arad
spatial reference Zalaegerszeg
spatial reference Kismarton
spatial reference Oroszlámos
spatial reference Székelyhíd
spatial reference Nagybányai
spatial reference Fiume
spatial reference Margita
spatial reference Zala megye
spatial reference Temesvár
spatial reference Bácsmegye
spatial reference Salgótarján
spatial reference Sopron megye
spatial reference Bács-Bodrog megye
spatial reference Veszprém megegye
location of physical object Budapest
date 1894-01-20
issued 1894-01-20
temporal reference XIX. század vége
Attributes
medium paper
extent 150 p.
format PDF
Legal information
rightsholder Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
rightsholder Tűzoltó Múzeum
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
source Tűzoltó Múzeum
registration number 3342