Árpádházi Szent Erzsébet kártyán nyert pénzét a szegényeknek adományozza

image
qualifiedcontent

A metszet a Klauber fivérek Annus dierum Sanctorum című, a katolikus egyház által hivatalosan ünnepelt szentek ábrázolásait tartalmazó kalendárium 1765-ös kiadásához készült. A képmező középpontjában egy kerek asztalnál kártyázó társaság látható francia kertben. Az asztal előtt egy féllábú, mankós koldus kezét Árpádházi Szent Erzsébet felé nyújtja, aki nyereményéből támogatja a rászorultat. A társaság felett a felhőkön trónoló Szűzanya látható puttókkal, kezében táblát tart, amelyen strigulák láthatók. A metszet felirata szerint Szent Erzsébet minden kártyajáték során nyert pénzét a Szűzanya iránti tiszteletből szétosztotta a szegények között. A képmező fölött "XIX. Nov." felirat látható. A képmező felső szegmensében szalagon felirat: "Oportet, non esse turpis lucri cupidum. Tit. 1.7". (vö.: Pál apostolnak Titushoz írt levelének 1. fejezetének 7. verse: "Mert szükséges, hogy a püspök feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő;"). A képmező alatt díszes keretben felirat: "S. Elisabetha Regis Hung.Filia, / cum animi causa luderet, omne lucrum / in honorem B.V. Mariae pauperibus / distribuit. Bene'sic ludit, qui simul in / terra et in Coelo lucratur.". Képmező alatt jobb oldalon a készítő jelzete: "Klauber Cath. Sc. Et exc. A.V.".

Copperplate engraving depicting a regal company playing cards in a garden. Saint Elizabeth of Hungary is sitting on the left and giving money to a pauper. The Virgin Mary is above them on clouds.

Title(s), language
language latin
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Johann Baptist Klauber (1712–1787?), Joseph Sebastian Klauber (1700–1768), Klauber testvérek műhelye
Time and places
spatial reference 18. század közepe
location of physical object Budapest
temporal reference Augsburg
Attributes
medium paper
extent 14,8 x 9,8 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2018.045.1.P