Szent László király szekércsodája

image
qualifiedcontent

A metszet a Klauber fivérek Annus dierum Sanctorum című, a katolikus egyház által hivatalosan ünnepelt szentek ábrázolásait tartalmazó kalendárium első, 1750-es kiadásához készült. A kiadvány metszetein 1737 és 1742 között Gottfried Bernhard Göz (1708–1774) és a Klauber testvérek: Joseph Sebastian Klauber (1700–1768) és Johann Baptist Klauber (1712–1787?) együtt dolgoztak. A rézmetszetek tervezője és rajzolója Göz volt, a technikai kivitelezést, a metszést pedig a Klauber testvérek végezték. Díszes keretben Szent László király szekércsodájának jelenete látható. A képen jobbról balra haladva két angyal húzza Szent László király kocsin elhelyezett ravatalát a váradi székesegyház felé, amely fölött felhők fölött a kitárt karú, csillagokkal és dicsfénnyel övezett fejű Szűz Mária félalakja jelenik meg. Szent László ravatalon fekvő stilizált páncélos alakja fején a magyar Szent Korona látható. Az éjszakai jelenetet a kocsi két oldalán égő fáklyákkal vonuló gyermekek és felnőttek világítják meg. A háttérben stilizált településekkel tarkított hegyes táj, illetve egy erődített vár képe rajzolódik ki, amely a legenda szerint arra utal, hogy 1095-ben László a csehek elleni hadjáratra indult, ahol helyreállíttván a békét, hazaindulása előtt meghalt. A jelenet azt a csodás eseményt ábrázolja, amikor László hívei a testét Váradra igyekeztek vinni, és a gyásztól és fáradságtól kimerülve, elaludtak, akkor a kocsi, amelyre a testet helyezték, magától indult tovább Váradra a helyes úton. A jelenet alatt elhelyezett párnán a Német-római Birodalom koronája és jogar látható, amely a László által tervezett keresztes hadjáratra utalhat, amelyben ő vezette volna a frankok, lotaringok és alemanok fejedelmeit. A képmező alatt szalagon felirat: "Morieris, et ibi erit Currus gloriae tuae. Is. 22.". A képmező fölött bal oldalon felirat: "27. Iunij.". A képmező fölött jobb oldalon felirat: "S. Ladislaus Rex Hungariae."

Copperplate engraving of the dead Saint Ladislaus of Hungary. Angels draw his cart, followed by people carrying torches. The Virgin Mary is looking down from the clouds. Latin inscription under the picture.

Title(s), language
language latin
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Gottfried Bernhard Göz (1708–1774), Joseph Sebastian Klauber (1700–1768), Johann Baptist Klauber (1712–1787?)
Time and places
spatial reference Augsburg
location of physical object Budapest
temporal reference 1737/1742
Attributes
medium paper
extent 9,1 x 15 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2018.049.1.P