A Makkabeusok könyvének illusztrációja a Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti című kötetből

image
qualifiedcontent

A metszet a Szentírás könyveit, emblematikus jeleneteit illusztráló, először 1748-ban, Augsburgban kiadott Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti (avagy Biblische Geschichten des Alten und Neuen Testaments) című kötetből származik. A száz, gazdagon illusztrált, kb. 315x210 mm-es fóliót tartalmazó kiadvány "Klauber Biblia" néven vált ismertté, mivel a kötet kiadója, illetve a rézmetszetek készítői az augsburgi Klauber-fivérek: Joseph Sebastian Klauber (1700–1768) és Johann Baptist Klauber (1712–1787?) voltak. Kérdéses azonban, hogy a Klauber testvérek voltak-e a metszetek inventorai, illetve rajzolói, ugyanis műhelymunkájukra jellemző volt, hogy más művészek tervei nyomán készítették el, majd adták ki metszeteik zömét. A "Klauber Biblia" esetében az Ó- és Újszövetséget bevezető allegorikus képeknél Johann Adam Stockmann (?1700-1783) neve szerepel, mint rajzoló. Valószínűsíthető, hogy a többi lap esetében is Stockmann volt az inventor és a rajzoló, a Klauber fivérek pedig a kivitelezők. Ez a metszetlap az "71." sorszámot viseli és a Makkabeusok első és második könyvének egyes jeleneteit ábrázolja. Bal felső sarokban "2. Machab." felirat. A középső képmező keretén levő kisebb képek mellett jelzetek láthatók, amelyek feloldása a képmező fölött, illetve alatt olvasható. A harcászati gépekkel keretezett központi képmező azt a jelenetet ábrázolja, amikor a makkabeusok megtámadták az idumeai erődöket. A képmező fölött felirat: "C. 10. 16. qui erant cum Machabaeo, - Dominum rogantes út esset adjutor, impetum fecerunt in munitiones Idumaeorum.". (ld.: 2Mak 10,16: "A Makkabeus és emberei imádkoztak, és arra kérték Istent, legyen segítségükre a harcban. Aztán megtámadták az idumeai erődöket."). A képmező felső szegmensében kisebb képek között igehelyekre mutató jelzetek láthatók: "14.36.46". (ld.: 1Mak 14,36: "Az ő idejében, az ő segítségével sikerült kiirtani a pogányokat az országból és ugyanígy azokat az embereket is, akik Dávid városában, Jeruzsálemben állomásoztak, várat építettek maguknak, innen támadásokat indítottak, megszentségtelenítették a szentély környékét és súlyosan sértették a szentségét.") "15.18". (ld.: 1Mak 15,18: "s hoztak egy 1000 minát érő aranypajzsot.") "16.16". (ld.: 1Mak 16,16: "Amikor Simon és fiai ittasak lettek, Ptolemeusz és emberei fölkeltek, fegyverhez nyúltak, behatoltak Simonhoz az ebédlőterembe, és megölték két fiával és kísérete néhány tagjával egyetemben.") "13.19". (ld: 1Mak 13,19: "De (Trifon) megszegte szavát és Jonatánt nem engedte szabadon.") "13.23". (ld.: 1Mak 13,23: "Baszkama közelében megölette Jonatánt. Ott is temették el.") "13.28". (ld.: 1Mak 13,28: "Aztán hét piramist emelt, egyet - a többivel szemközt - az apjának, aztán az anyjának és a négy testvérének.") A képmező alatt felirat: "1. Mach. 13. 19. Simon misit pueros - Ionathae - et 100. talenta - ad Tryphonem. Et mentitus est: 23. Tryphon - et occidit Ionathan et filios. 23. et - Simon - statuit pyramidas - ad memoriam. 14. 36. prosperatum est in manibus - Simonis -, út tollerentur, qui in civitate David, et in circuitu Sanctorum - inferebant plagam magnam Castitati . 46. et complacuit populo: - út Simon esset - princeps gentis - et Sacerdotum . Et scripturam istam - ponere in tabulis aereis - in loco celebri. 15.18. legati Iudaeorum : - renovantes amicitiam, missi - Romam - attulerunt clypeum aureum. 16.16. cum inebriatus - Simon, et filii ejus, - Ptolemaeus - cum suis - oc- ciderunt eum - et filios." Bal alsó sarokban a császári privilégium jelzete: "C.P.S.C.M.". Jobb alsó sarokban a készítők jelzete: "Klauber Cath. Sc. Et exc. A. V.".

Copperplate engraving from an engraving collection of the Brothers Klauber, which consists of a hundred engravings. It depicts the scenes of the Book of Maccabees and has the number 71.

Title(s), language
language hungarian
language latin
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Johann Adam Stockmann (?1700-1783), Johann Baptist Klauber (1712–1787?), Joseph Sebastian Klauber (1700–1768)
Time and places
spatial reference Augsburg
location of physical object Budapest
temporal reference 1748
Attributes
medium paper
extent 32,8 x 21,8 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2020.073.10.P